Uddannelsen 2017-07-06T11:18:57+00:00

SALGSTRAINEE MED PROFIL

(TRÆLAST/VÆRKTØJ)

MODUL 1

Introduktion
1 uge

– Mission, vision og værdier
– Bliv holdspiller
– Social kapital og ansvarlighed

MODUL 2

Koncept og strategi
2 uger

– Grundlæggende salgsøkonomi
– Konceptforståelse og strategi
– Godt købmandskab

MODUL 3

Indkøb
1 uge

– Forhandlingsteknik
– Leverandøraftaler og indkøbskanaler
– Markeds- og konkurrenceforhold
– Lovgivning
– Kalkulationer
– Intern og ekstern kommunikation

MODUL 4

Kommunikation
1 uge

– Kommunikation via elektroniske medier
– Fokus på kommunikationskanaler

MODUL 5

Strategisk salg
2 uger

– Transaktions- og relationsmarkedsføring
– Strategisk salg
– Salgskanaler
– Kunde- og forbrugeradfærd
– Udarbejdelse af salgs- og tilbudsmateriale
– Tilbudsberegning

MODUL 6

Logistik
1 uge

– Værdikæden
– Værdiskabende praksis
– Lagerstyring
– Global supply chain management
– Certificeringer
– Outsourcing
– Kvalitetsstyring

MODUL 7

Salg og konkurrentanalyse
2 uger

– Konkurrent- og markedsanalyse
– Intern information og kommunikation
– Salgsevents
– Markedsføringsplan
– CRM

MODUL 8

Relationsmarkedsføring
1 uge

– Kunderelationer
– Partnerskaber
– Kommunikation og samarbejde i netværk
– Tillid og troværdighed

FAGPRØVE

AU-EKSAMEN

Salgspsykologi og grundlæggende salg
(giver 10 ECTS-point)

PRODUKTUNDERVISNING

TRÆLAST

MODUL 2

• Træ i byggeriet
• Døre & vinduer
• Trægulve
• Lofter
• Beslag & skruer

MODUL 5

• Gibs & stål
• Tagprodukter
• Tagrender
• Plader
• Sorte produkter

MODUL 7

• Kloak
• Byggematerialer
• Energirenovering/optimering
• Fliser & klinker

VÆRKTØJ

MODUL 2

• Håndværktøj
• Låse & beslag
• Beklædning & sko

MODUL 5

• Elværktøj
• Akkuværktøj
• Stationære maskiner
• Måleudstyr
• Værnemidler

MODUL 7

• Trykluftværktøj
• Skærende værktøj
• Svejseværktøj